• zpět do menu

  O nás

  Jsme občanské sdružení, které usiluje utvářením dobrých mezilidských vztahů a podporou fungující rodiny o budování zdravé a úspěšné společnosti.

  - spolupracujeme s osobami a organizacemi obdobného zaměření
  - vyhledáváme a vzděláváme své spolupracovníky

  čti více

  Personální složení

  Předseda


  Mgr. Marta Řeháková, Lidečko
  stredisko.catarina@seznam.cz

  Revizní komise


  Marie Kocourková, Zděchov
  Roman Hyžák, Vsetín
  Ladislav Řehák, Valašská Polanka

 • zpět do menu

  Pravidelné akce

  Na lov

  Zachyťte krásy přírody a podělte se. Foto v Galerii!

  více informací
  Dobré ráno

  Dobré ráno se zamyšlením.
  Farní klubovna Střelná
  2. a 4. středa v měsíci
  9:00-11:00 hodin

  Světlušky, klub maminek

  Pastorační dům Střelná

  Kalendář

  2023

  4.
  únor

  23. Hromniční pouť matek ve Šternberku.
  Přihlášky v sakristii nebo na telefonním čísle 731 023 637.

  2022

  6.
  prosinec

  Pokračujeme v lovu. Spěchejte!
  Objevíte, vyfotíte, vystavíme.

  5.
  prosinec

  Když se podporujeme, modlíme, zajímáme.

  10.
  září

  Pozvání mládeži: "Vytvořte krojovanou družinu Panně Marii."

  15.
  srpen

  Nové vydání občasníku Posel.

  14.
  únor

  Nechte se inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo. Ve valentýnském týdnu každý rok společně oslavujeme, jak moc pro nás manželství znamená.

  2021

  14.
  říjen

  Foto z Lovu v přírodě najdete na výstavě v nově otevřeném pastoračním centru v Lidečku.

  28.
  květen

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné.

  15.
  květen

  Deklarace:
  Péčí o vztahy se dá předejít rozpadu rodiny.

  2020

  30.
  listopad

  Zachyťte krásy přírody a podělte se.

  12.
  září

  Zlatá sobota u Staré Matky Boží
  Výzdoba nosítek s Pannou Marií ve Střelné v pátek 11. 9. 2020 v 17:30 hod.
  Za ochranu Panny Marie pro rodiny, farnosti, každého z nás a křesťanské hodnoty našeho národa.

  17.
  květen

  Otvírání studánek
  Pozvání pro celou rodinu.

  16.
  květen

  Otvírání studánek
  Pozvání pro celou rodinu.

  15.
  květen

  Otvírání studánek
  Pozvání pro celou rodinu.

  1.
  únor

  Srdečně zveme naše maminky k modlitbám za své děti a prožití společenství na 20. Hromniční pouťi matek
  Závazné přihlášky s platbou nejlépe ihned, nejpozději do 26. ledna v sakristii nebo Nováková (H.L.), Řeháková (Lid.)

  21.
  leden

  Prohlídka Betléma s promítáním a komentářem. Posezení, zastavení v kostele sv. Václava.

  5.
  leden

  Těšíme se na společně prožité vánoční odpoledne.

  2019

  20.
  říjen

  Misijní páteční večery 11. a 18. 10. 2019 od 17:15 hod.
  Misijní neděle 20. 10. 2019

  18.
  říjen

  Misijní páteční večery 11. a 18. 10. 2019 od 17:15 hod.
  Misijní neděle 20. 10. 2019

  11.
  říjen

  Misijní páteční večery 11. a 18. 10. 2019 od 17:15 hod.
  Misijní neděle 20. 10. 2019

  14.
  září

  Zlatá sobota u Staré Matky Boží v Žarošicích. Pozvání ke krásné, starobylé pouti za navrácení rodin pod ochranu Panny Marie.
  Prosba mládeži a dětem: "Vytvořte krojovanou družinu Panně Marii"!
  Přihláška s telefonem a platbou 300 Kč, krojovaní 150 Kč v kostele nebo na tel.:731 023 637
  Záznam z poutě minulého ročníku najdete ZDE!

  31.
  červenec

  Na slovíčko s P. Stanislavem Zatloukalem.

  5.
  červenec

  Pozvání na nárdní pouť na Velehrad 2019.

  21.
  březen

  Velikonoce prožité v lásce, pokoji a radosti přeje Marta Řeháková

  17.
  březen

  Srdečně Vás zveme na Manželské večery, určené pro všechny manželské páry, které chtějí znovuobjevit krásu manželství a zamyslet se nad jeho hodnotou. Není podstatné, jak dlouho vaše manželství trvá, ani to, jestli zrovna prožíváte problematické období nebo žádné potíže nemáte a těšíte se z pěkného manželství. MV jsou určeny všem, kdo chtějí na svém vztahu pracovat.

  Více o Manželských večerech

  15.
  únor

  NTM má připomenout, že dobré manželství není samozřejmost, každý den je znovu třeba budovat jako lásky hrad, je potřeba o ně pečovat. Organizování akcí má dát manželským párům inspiraci k prožívání společného času k péči o manželství a také být manifestací manželství jako instituce, která je normální a žádoucí. Pokud žijí manželé více méně v utajení, těžko se tato neviditelná instituce bere mladou generací za normální.

  2.
  únor

  Hromniční pouť ve Šternberku se stala jedinečnou poutí v naší zemi, na kterou dnes přichází modlit se za své děti již stovky matek.

  Závazné přihlášky nejpozději do:

  28. 1. 2019

  2018

  28.
  prosinec

  Zveme všecky ogary aj cérky, rodinné týmy ze všech koutů, z blízka i dály, ke společnému sportování, povzbuzování i koledování.
  Další informace naleznete v plakátu.

  Uzávěrka přihlášek:

  26. 12. 2018 ve 20:00 hodin


  listopad

  Celodenní výlet vlakem do Zlína pro děti 4. a 5. třídy ZŠ.

  8.
  září  Prosebná pouť do Žarošic. Prosíme děti a mládež, o vytvoření krojované družiny pro Pannu Marii.
  Výzdoba nosítek s Pannou Marií ve středu 5. 9. 2018.

  29.
  březen

  Velikonoční výlet do Olomouce pro děti i celé rodiny.
  Přihlášky na tel.: 731 023 637
  nejpozději do 27. 3. 2018
  (z důvodu pořízení společné jízdenky)

  3.
  únor

  Pouť matek ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Štramberku.

  Závazné přihlášení do 28. ledna

  na tel. 731 023 637 nebo v sakristii

  2017

  28.
  prosinec

  Zveme všecky ogary aj cérky, rodinné týmy ze všech koutů, z blízka i dály, ke společnému sportování, povzbuzování i koledování.
  Další informace naleznete v plakátu.

  Uzávěrka přihlášek:

  23. 12. 2017 ve 20:00 hodin

  30.
  listopad

  Celodenní výlet do Zlína pro děti 4. a 5. třídy.

  24.
  listopad

  Srdečně zveme rodiče i s dětmi do kulturního domu ve Střelné.

  14.
  září

  Pokračování benefice Kabelkový veletr pro Naději Vsetín.
  Od 17:00-21:00 hodin, tichá aukce v klubu Tři Opice.

  13.
  září

  Dvoudenní benefiční Kabelkový veletr pro Naději Vsetín.
  Od 15:00-18:00 hodin, před Kinem Vatra.

  9.
  červen

  "Od sklépka až po zvon"
  V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné. Ve všech prostorách včetně věže najdete zajímavé výstavy.
  Podrobnosti o Noci kostelů z celé ČR najdete na:

  www.nockostelu.cz

  1.
  květen

  Prvomájová cyklopouť na Sv. Hostýn pro nepřízeň počasí

  ODLOŽENA!

  17.
  únor

  Pro všechny, kdo žijí v manželství nebo se do něj chystají.
  Pro děti hry, soutěže, tvořivá dílna...
  host: P. Josef Čunek, SJ

  01.
  leden

  Poděkování Mgr. Marty Řehákové

  2016

  24.
  prosinec

  Vánoční přání 2016:
  Ať je o těchto Vánocích dostatek kouzelných klíčů a máte mnoho příležitostí k setkání odemknutých srdcí.
  Marta Řeháková

 • zpět do menu

  Adresa

  Horní náměstí 134,
  755 01 Vsetín.
  Telefon: +420 731 023 637
  IČO: 22846310
  Číslo účtu: 2700114155/2010
  E-mail: stredisko.catarina@seznam.cz

  Nižší organizační celek

  Nižší organizační celky jsou řízeny orgány Centra pro rodinu Spolu

  Středisko pro rodinný život, Lidečko


  Ladislav Řehák, Lidečko

  Středisko pro rodinný život, Horní Vsacko


  Mgr. Martina Havlová, Karolinka

 • zpět o nás

  Žijeme aktivně

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween

 • zpět do programu

  Cvičení pro děti

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween

 • zpět do programu

  Dobré ráno se zamyšlením

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween

 • zpět do programu

  Světlušky, klub maminek

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween