• zpět do menu

  O nás

  Jsme občanské sdružení, které usiluje utvářením dobrých mezilidských vztahů a podporou fungující rodiny o budování zdravé a úspěšné společnosti.

  - spolupracujeme s osobami a organizacemi obdobného zaměření
  - vyhledáváme a vzděláváme své spolupracovníky

  čti více

  Personální složení

  Předseda


  Mgr. Marta Řeháková, Lidečko
  stredisko.catarina@seznam.cz

  Revizní komise


  Marie Kocourková, Zděchov
  Roman Hyžák, Vsetín
  Ladislav Řehák, Valašská Polanka

  Technická podpora


  Štěpán Řehák, Lidečko
  stepan.rehak@cprs.cz

 • zpět do menu

  Pravidelné akce

  Cvičení pro děti

  Cvičení pro děti v rytmu hudby s příběhem

  Dobré ráno

  Dobré ráno se zamyšlením.
  Farní klubovna Střelná
  2. a 4. středa v měsíci
  9:00-11:00 hodin

  Světlušky, klub maminek

  Pastorační dům Střelná

  Kalendář

  17
  únor

  Pro všechny, kdo žijí v manželství nebo se do něj chystají.
  Pro děti hry, soutěže, tvořivá dílna...
  host: P. Josef Čunek, SJ

  01
  leden

  Poděkování Mgr. Marty Řehákové

  24
  prosinec

  Vánoční přání 2016:
  Ať je o těchto Vánocích dostatek kouzelných klíčů a máte mnoho příležitostí k setkání odemknutých srdcí.
  Marta Řeháková

 • zpět do menu

  Adresa

  Horní náměstí 134,
  755 01 Vsetín.
  Telefon: +420 731 023 637
  IČO: 22846310
  Číslo účtu: 2700114155/2010
  E-mail: stredisko.catarina@seznam.cz

  Nižší organizační celek

  Nižší organizační celky jsou řízeny orgány Centra pro rodinu Spolu

  Středisko pro rodinný život, Lidečko


  Ladislav Řehák, Lidečko

  Středisko pro rodinný život, Horní Vsacko


  Mgr. Martina Havlová, Karolinka

 • zpět o nás

  Žijeme aktivně

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween

 • zpět do programu

  Cvičení pro děti

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween

 • zpět do programu

  Dobré ráno se zamyšlením

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween

 • zpět do programu

  Světlušky, klub maminek

  Jsme nezisková organizace, prostředky získáváme od právnických a fyzických osob, orgánů státu, krajů a obcí ...

  Rozvíjíme aktivity zejména v těchto oblastech:

  - péče o všestranný rozvoj dětí a mládeže
  - prevence vzniku krizových stavů v rodinách poradenstvím, nabídkou programů, informační a osvětovou činností
  - pomoc při řešení kritických situací (sociální problémy návykové látky, domácí násilí, manžel. krize, ztráta partnera...)
  - nabídka plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů
  - zdravý životní styl v souladu s přírodou
  - vzdělávání

  Nabízíme přednášky, semináře a kurzy, či jejich cykly:

  - příprava mladých lidí na manželství (III cykly)
  - Úcta k životu ve všech jeho formách a zodpovědné rodičovství
  - Zodpovědné vztahy (zamilovanost, láska, volba partnera, rodina)
  - Krize ve vztazích (násilí, šikana)
  - Osobní rozvoj – zdraví tělesné i duševní (prevence závislostí)
  - "Jak (ne)vychovat chuligána" - o křesťanské výchově v rodině

  Z Valašska do Evropy nabídka besed s náboženskými tématy (akreditováno MŠMT):

  - Bible – základ naší kultury
  - Poselství křesťanských Vánoc
  - Poselství křesťanských Velikonoc
  - Sv. Václav – symbol naší státnosti
  - Dušičky – Halloween